Prosimy uczniów korzystających z kart EKM, dostarczyć je do pani Joli Wójcik

w poniedziałek rano, tuż po wejściu do szkoły w celu doładowania na wrzesień