Inaugurację roku szkolnego rozpoczęto od zaśpiewania hymnu państwowego i wspomnienia wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku. Następnie Wójt Gminy Elbląg, Pani Genowefa Kwoczek oficjalnie powierzyła obowiązki dyrektora szkoły Pani Małgorzacie Bielawskiej. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów i ślubowanie nauczyciela mianowanego Pana Łukasza Budziwojskiego. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni klas na spotkanie z wychowawcami.