Uczniowie klas III A i III B Gimnazjum uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Mikoszewa. Klasy brały udział w warsztatach dotyczących bursztynu, podczas których mieli okazję dowiedzieć się kilku ciekawostek m.in. jaka jest różnica pomiędzy bursztyniarzem a bursztynnikiem, uczniowie mogli również wyszlifować bursztyny i obejrzeć eksperyment z palącym sie pyłem bursztynowym. Kolejnym etapem wycieczki była gra terenowa, w której uczniowie mieli za zadanie odnaleźć ukryty w lesie skarb, przy użyciu wykrywaczy metalu i odbiorników GPS. Wszyscy bawili się świetnie, pogoda dopisała - to był piękny dzień.

Zapraszamy do galerii.