Uczniowie klas IV – VII w dniu 02.10.2017 roku uczestniczyli w zajęciach przygotowanych w celu ćwiczenia oraz utrwalania tabliczki mnożenia i dzielenia. Najlepsi otrzymali tytuły eksperta tabliczki mnożenia.