21 listopada 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym odbył się szkolny etap konkursu przedmiotowego z fizyki.

Zapraszamy do galerii.

 
 
W konkursie uczestniczyło 20 uczniów Gimnazjum:
z klasy 2A
1. Bąk Oliwia
2. Bryk Jakub
3. Lewandowski Jarosław
4. Rzeszotek Danuta
z klasy 2B
1. Bisaga Agata
2. Dębska Agnieszka
3. Greloch Daria
4. Olewnik Karol
5. Perkowska Julia
6. Pikulski Tomasz
7. Rokita Piotr
8. Sutuła Kamil
9. Szmydt Julia
z klasy 3A
1. Juchniewicz Marcin
2. Łuńska Patrycja
3. Popławska Miszela
4. Mańkowski Igor
5. Sołtysiak Bartłomiej
6. Waśniewski Dominik
z klasy 3B
1. Aleksandrowicz Kacper
2. Kazimierczyk Fabian
3. Mokosa Oktawian
4. Zabrowski Alan
Celem konkursu przedmiotowego z fizyki było:
Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów klas II-III gimnazjów.
Popularyzacja fizyki wśród uczniów gimnazjów.
Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
Promowanie osiągnięć uczniów szczególnie zainteresowanych fizyką.
Trzymamy kciuki…