23 listopada 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym odbył się szkolny etap konkursu przedmiotowego z matematyki.

Zapraszamy do galerii.

 
 
W konkursie uczestniczyło 18 uczniów Gimnazjum: z klasy 2B
1. Bisaga Agata
2. Dębska Agnieszka
3. Greloch Daria
4. Olewnik Karol
5. Perkowska Julia
6. Pikulski Tomasz
7. Rokita Piotr
8. Sutuła Kamil
z klasy 3A
1. Juchniewicz Marcin
2. Łuńska Patrycja
3. Popławska Miszela
4. Mańkowski Igor
5. Sołtysiak Bartłomiej
6. Waśniewski Dominik
z klasy 3B
1. Aleksandrowicz Kacper
2. Kazimierczyk Fabian
3. Mokosa Oktawian
4. Zabrowski Alan

Celem konkursu przedmiotowego z matematyki było: 
rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży,
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień,
stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,
rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań.
Trzymamy kciuki…