Konkurs „Kangur Matematyczny”
w 2018 roku odbędzie się 15 marca ( czwartek) o godzinie 9.00.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń, który wpłaci 9 zł. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz na nagrody. Pieniądze należy wpłacić wychowawcom do dnia 15 stycznia 2018 roku.