Zgodnie z naszą szkolną tradycją, przed feriami zimowymi odbył się bal przebierańców. Jak co roku był to czas wspaniałej zabawy. Dzieci prezentowały radosne i bardzo pomysłowe stroje karnawałowe. Podczas balu oprócz tańców i korowodów odbyło się również wiele wesołych i ciekawych konkursów, podczas których dzieci wykazywały się swoim sprytem, zręcznością i szybkością. Na zwycięzców czekały nagrody.
Bal karnawałowy został dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zapraszamy do galerii.