19 marca 2018 roku gimnazjaliści wzięli udział w wycieczce do firmy MEBLE WÓJCIK w Elblągu. Wyjazd zorganizowany był przez p. M. Czajkowską, szkolnego koordynatora, w ramach programu LABORATORIUM.

Zapraszamy do galerii.

 

 

 

Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze stanowiskami pracy związanymi z branżą meblową. Całość wizyty prowadziła Pani Agnieszka Rancia, która informowała uczniów o możliwościach nauki oraz pracy w fabryce. Przedstawiła ona także możliwości wsparcia finansowego dla młodocianych pracowników, którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje. Pani Agnieszka podkreśliła jak duże perspektywy ma praca w zawodzie stolarz i technik technologii drewna. Firma w ramach akcji „Stolarz – zawód przyszłości” proponuje uczniom szkół zawodowych możliwość odbycia trzyletnich, płatnych praktyk. Oprócz tego po zakończeniu terminowania i zdaniu egzaminu zawodowego uczniowie mają możliwość zatrudnienia w jednej z trzech fabryk. Dzięki taki inicjatywom gimnazjaliści od strony praktycznej mają możliwość przeanalizowania organizacji systemu produkcyjnego. Wyjazd miał duże znaczenie dla młodzieży, ponieważ był ważnym elementem wspierania uczniów w wyborze kierunku kształcenia lub przyszłego zawodu.