Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „ Portret Mikołaja” i „Kartka świąteczna” zorganizowanego przez bibliotekę i świetlicę szkolną  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym.

Komisja w składzie:

Zenon Chmiel –dyrektor szkoły,

Joanna Kurowska –nauczyciel bibliotekarz ,

Marta Czarnecka – nauczyciel świetlicy  w dniu 13.12.2016 r., zgodnie z regulaminem konkursu, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii „Portret Mikołaja”:

Nagroda specjalna: Maja Konarzewska  SP nr 1 Elbląg

I miejsce: Nadia Kaczka SP nr 1 Gronowo Górne

II miejsce: Oskar Błaszkiewicz SP nr 9 Elbląg

III miejsce: Klaudia Szarejko SP nr 1 Gronowo Górne

Wyróżnienie: Oliwier Żyła SP nr 9 Elbląg

Wyróżnienie: Zofia Semkiw  SP nr 11 Elbląg

 

W kategorii: „Kartka Świąteczna”

Nagroda specjalna: Wojciech Retka SP nr 9 Elbląg

I miejsce:  Michalina Ciszewska SP nr 9 Elbląg

II miejsce: Wanessa Zajączkowska SP nr 1 Gronowo Górne

III miejsce: Basia Bławat SP nr 1 Gronowo Górne

Wyróżnienie: Zuzanna Zabaryłło SP nr 1 Gronowo Górne

 

Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym "Nasza szkoła".