Gościliśmy w szkole st. asp. Zbigniewa Przyborowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas IV – VI. Pogadanka dotyczyła bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Jesienna pora, szybko zapadający zmierzch oraz ograniczona widoczność – to wszystkie składowe października. Elementem, który należy obowiązkowo dodać do tego czasu są odblaski, uświadamiał policjant. W formie prezentacji przedstawił i przybliżył uczniom podstawowe zagadnienia związane z teorią ruchu drogowego i obowiązujących w nim zasad. Ważną kwestią był również temat dot. bezpiecznego wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu, które na co dzień dojeżdżają do szkoły. Uczniowie, szczególnie czwartoklasiści, chętnie i prawidłowo odpowiadali na zadawane pytania. Wiedzą, że zasady trzeba znać i koniecznie ich przestrzegać!