Po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym został zorganizowany konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Konkurs miał na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wzbudzić zainteresowania książką, jako dobrem kulturowym. Ważnym elementem było podniesienie poziomu czytelnictwa w klasach IV-VI, kształcenie umiejętności płynnego czytania oraz rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą. Konkurs skierowany był dla uczniów II etapu edukacyjnego. Z każdej klasy udział brały trzy osoby, wyłonione przez organizatorów podczas eliminacji zorganizowanych w bibliotece szkolnej. W I etapie konkursu każdy uczestnik czytał fragment tekstu z wybranej przez siebie książki. Jury oceniało głośne czytanie wybranego fragmentu przez uczniów. Najlepiej czytająca osoba z każdej klasy przechodziła do II etapie konkursu. W II etapie konkursu, każdy z uczestników zaprezentował wskazany przez organizatorów tekst z książki- „Książka nad książkami” A. Kamieńskiej.
Powołana komisja konkursowa przy ocenie czytania brała pod uwagę: tempo, intonację, płynność, poprawność czytania oraz dykcję.
Tytuł Mistrza pięknego czytania otrzymał: Jakub Melka z kl. V
II miejsce zajęła: Adrianna Kucewicz z kl. VI
III miejsce zdobyła Anna Gonsior z kl. IV
Pozostali uczniowie – Julia Adamska, Anna Tomaszewska, Aleksandra Malewicz, Emila Siuda, Damian Kwiatkowski i Oliwia Nowicka otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy za udział w konkursie.