Na apelu szkolnym z okazji Święta Niepodległości uczniowie klas IV – VI zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz historię odzyskania niepodległości Polski. Podczas apelu mieli również okazję posłuchać opowieści pana Antoniego Borowskiego senatora I kadencji, który pamięta bardzo odległe czasy powojenne.