Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Zespołu Szkół w Gronowie Górnym

 

zapraszają przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego i I klasy

 

na Dzień Otwarty

 

28 marca 2017 r.

godz. 17.00

 

Prosimy o zabranie obuwia zmiennego dla dzieci.