Na kompleksie sportowym „Orlik 2012 ” w Gronowie. Górnym odbyła się III edycja Wiosennego Turnieju “Mały Mistrz”. Uczestnikami były dzieci ze szkół podstawowych z klas pierwszych, drugich i trzecich z terenu gminy Elbląg. Organizatorami turnieju był Zespół Szkół w Gronowie Górnym oraz Urząd Gminy w Elblągu. Celem turnieju było propagowanie aktywności ruchowej i promowanie sportu jako sposobu na zdrowe życie. W ramach zawodów odbył się turniej piłki nożnej i unihokeja.

Ostateczna kolejność Turnieju Piłki Nożnej:

 • I miejsce SP Gronowo Górne klasa 3
 • II miejsce SP Węzina
 • III miejsce SP Nowakowo klasa 2
 • IV miejsce Nowakowo klasa 3
 • V miejsce SP Pilona
 • VI miejsce SP Gronowo Górne klasa 2

Ostateczna kolejność Turnieju Unihokeja:

 • I miejsce SP Gronowo Górne klasa 3
 • II miejsce SP Nowakowo klasa 2
 • III miejsce SP Nowakowo klasa 3
 • IV miejsce SP Węzina
 • V miejsce Gronowo Górne klasa 2

Po podsumowaniu dwóch Turniejów klasyfikacja końcowa Turnieju „Mały Mistrz” przedstawia się następująco:

 • I miejsce SP Gronowo Górne klasa 3
 • II miejsce Sp Nowakowo klasa 2
 • III miejsce SP Nowakowo klasa 3
 • IV miejsce SP Węzina
 • V miejsce Sp Gronowo Górne klasa 2
 • VI miejsce SP Pilona

Nagrody indywidualne w Turnieju Piłki Nożnej i otrzymali:

 • Najlepszym bramkarzem uznano : Marcelego Ptaszek – SP Gronowo Górne
 • Najlepszym zawodnikiem uznano : Dawida Czerniec – SP Węzina
 • Królem strzelców został : Michał Stolf – SP Gronowo Górne
 • Najmłodszym zawodnikiem całego Turnieju była: Karolina Szczepanik klasa 2a -SP Gronowo Górne

Nagrody wręczał przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie Anna Zdaniukiewicz i Dyrektor Zespołu Szkół w Gronowie Górnym Małgorzata Bielawska. Serdeczne podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego Izabeli Jażdżyńskiej, Krzysztofa Machińskiego, Łukasza Budziwojskiego i animatora Jacka Florka za pomoc w organizacji imprezy. Podziękowania dla opiekunów szkół za przyjazd z dziećmi i dla dzieci kibicujących podczas imprezy. Za najbardziej wytrwałe kibicowanie nagrodę postaci pluszowego misia odebrali kibice Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym. Do zobaczenia za rok.