Mistrz Pięknego Czytania

Po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym został zorganizowany konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Konkurs miał na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wzbudzić zainteresowania książką, jako dobrem kulturowym. Ważnym elementem było podniesienie poziomu czytelnictwa w klasach IV-VI, kształcenie umiejętności płynnego czytania oraz rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą. Konkurs skierowany był dla uczniów II etapu edukacyjnego. Z każdej klasy udział brały trzy osoby, wyłonione przez organizatorów podczas eliminacji zorganizowanych w bibliotece szkolnej. W I etapie konkursu każdy uczestnik czytał fragment tekstu z wybranej przez siebie książki. Jury oceniało głośne czytanie wybranego fragmentu przez uczniów. Najlepiej czytająca osoba z każdej klasy przechodziła do II etapie konkursu. W II etapie konkursu, każdy z uczestników zaprezentował wskazany przez organizatorów tekst z książki- „Książka nad książkami” A. Kamieńskiej.

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „ARCHIMEDES”

7 listopada 2016 roku odbyła się Olimpiada Matematyczna pod nazwą „Archimedes”.
Test zawierał zadania zamknięte z jedną dobrą odpowiedzią. Udział wzięli uczniowie:
Zuzanna Bochno - klasa V
Aleksandra Malewicz - klasa V
Wiktoria Jezierska - klasa VI
Kacper Lachowicz - klasa VI
Nikola Wójcik - klasa VI

Odwiedzamy pomniki

Uczennice Koła Turystycznego „Mały Podróżnik” odwiedziły w sobotę 5 listopada 2016 roku pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej, który znajduje się w Jagodniku.

Wojewódzki konkurs „Moja biało - czerwona”

Z okazji Święta Niepodległości Radio Olsztyn we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie przygotowało konkurs prac plastycznych według własnej interpretacji tematu „Moja biało - czerwona” dla uczniów szkół podstawowych naszego województwa. Bardzo ładne prace konkursowe wykonały: Aleksandra Malewicz z klasy V i Natalia Jackiewicz z klasy VI.

Bezpieczeństwo na drodze

Gościliśmy w szkole st. asp. Zbigniewa Przyborowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas IV – VI. Pogadanka dotyczyła bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Jesienna pora, szybko zapadający zmierzch oraz ograniczona widoczność – to wszystkie składowe października. Elementem, który należy obowiązkowo dodać do tego czasu są odblaski, uświadamiał policjant. W formie prezentacji przedstawił i przybliżył uczniom podstawowe zagadnienia związane z teorią ruchu drogowego i obowiązujących w nim zasad. Ważną kwestią był również temat dot. bezpiecznego wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu, które na co dzień dojeżdżają do szkoły. Uczniowie, szczególnie czwartoklasiści, chętnie i prawidłowo odpowiadali na zadawane pytania. Wiedzą, że zasady trzeba znać i koniecznie ich przestrzegać!