Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej (w tym klasy gimnazjalne) w roku szkolnym 2017/2018:

 

2 stycznia 2018 r.

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.