Szanowni Rodzice, w związku ze zmianą przepisów prawa dot. przetwarzania danych osobowych proszę zapoznać się z informacją,
z której wynika, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Ochrona danych osobowych