PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12.45
Szkoła Podstawowa

12.45
Szkoła Podstawowa

12.45
Szkoła Podstawowa

12.45
Szkoła Podstawowa

13.45
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

15.20
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

15.20
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

14.30
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

15.20
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

 

Uczniowie, którzy spóźnią się na powyższe godziny odjazdu, wracają do domu we własnym zakresie.