Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym
na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym prowadzone jest na wniosek/zgłoszenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – dzieci 5-cio i 6-cio letnie

Rekrutacja do szkoły podstawowej – kl. I – dzieci 6-cio letnie (na wniosek rodzica, jeżeli są po rocznym przygotowaniu przedszkolnym), dzieci 7- letnie

Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 określa ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 24 marca 2017 roku.

Kryteria naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na rok szkolny 2017/2018 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określa  UCHWAŁA Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 marca 2017 roku.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - GRUPA 5-cio letnie (dzieci urodzone w 2012 roku)

Druki dokumentów dla Rodziców dzieci do oddziału przedszkolnego są do pobrania po kliknięciu w odpowiedni link.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (dzieci urodzone w 2011 roku)

Druki dokumentów dla Rodziców dzieci do oddziału przedszkolnego są do pobrania po kliknięciu w odpowiedni link.

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej – kl. I (dzieci urodzone w 2011 roku i 2010 roku)

Druki dokumentów dla Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym są do pobrania po kliknięciu w odpowiedni link.

 

Druki dokumentów dla Rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym są do pobrania po kliknięciu w odpowiedni link.