Uczniowie klas gimnazjalnych będą musieli podjąć trudną decyzję związaną z wyborem zawodu. Naprzeciw dylematom młodzieży wyszło:
- Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
- Warmińsko- Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
- firma ALNEA ze Stawigudy zajmująca się automatyką przemysłową.

Dzięki współpracy powstał program pt. " LABORATORIUM", w którym udział wzięła nasza szkoła. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Małgorzata Czajkowska.


Młodzież będzie mogła odwiedzić zakłady pracy w powiatach: elbląskim, ełckim, kętrzyńskim, olsztyńskim oraz poznać zawody zarówno te znane, jak też dotąd nieznane.


Program ten jest pomysłem jak zatrzymać młodzież interesującą pracą w regionie Warmii i Mazur.