13 czerwca 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się podsumowanie projektu z zakresu edukacji zawodowej. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs pod hasłem: „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJE PORTFOLIO”. Nagrody otrzymali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.

Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o. – pomysłodawców przedsięwzięcia. Na spotkaniu przedstawiono wyniki ewaluacji programu, w tym wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.


Nagrodzeni w ramach konkursu
Laureaci: I miejsce w kategorii praca plastyczna – Karol Olewnik (2B GG)
I miejsce w kategorii praca multimedialna – Oliwier Stolf (3A GG)
Wyróżnienie: w kategorii praca pisemna – Patrycja Łuńska (3A GG)

GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy do galerii