"LEPSZA SZKOŁA" jest to projekt edukacyjny realizowany przez nauczycieli matematyki we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym GWO.
Uczestniczą w nim uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
LEPSZA SZKOŁA" jest to projekt mający na celu:
  • badanie efektywności nauczania,
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
  • kształcenie nauczycieli.
Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom:
  • możliwość badania kompetencji uczniów,
  • porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce,
  • planowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.