Realizujemy projekt, który dofinansowała Fundacja mBanku w kwocie 8.000 złotych. Czas realizacji projektu wynosi trzy miesiące, od 18.09.2017 do 18.12.2017 roku. Celem projektu jest wykonanie planszowych gier matematycznych dla uczniów całej szkoły. W projekcie biorą udział uczniowie gimnazjum pod opieką nauczycieli matematyki: Małgorzaty Czajkowskiej, Anny Klofczyńskiej - Melka, Elżbiety Filipkowskiej.