Rekrutacja do projektu "Naukowy zawrót głowy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów współfinansowanego z EFS.

Zapraszamy chętnych uczniów kl. IV-VII na zajęcia.

Terminarz spotkań informacyjnych:

  • zajęcia teatralne  13.02.2018 r. (wtorek) godz. 14:30 sala nr 12
  • judo   14.02.2018 r. (środa) godz. 13:25 sala gimnastyczna SP
  • zajęcia kuglarsko - rytmiczne  15.02.2018 r. (czwartek) godz. 14:30 sala nr 12