Zajęcia matematyczne są realizowane systematycznie w dwa razy w tygodniu w wymiarze po 1 godzinie lekcyjnej. W zajęcia uczestniczy 21 uczniów z klasy I. Zajęcia prowadzi wychowawczyni klasy Iwona Rutkiewicz.

            Głównym celem zajęć jest rozwinięcie u uczniów twórczego i matematycznego myślenia. Pobudzanie uczniów do aktywności poznawczej. Rozbudzanie chęci do podejmowania wysiłku intelektualnego. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych.

            Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i są przyjmowane przez dzieci z dużym entuzjazmem. Uczniowie z zainteresowaniem biorą udział w zabawach i grach matematycznych. Na zajęciach wykorzystywane są różne pomoce służące realizacji treści nauczania, w zależności od zaistniałych potrzeb, np. kostki do gry, miarki, tangramy, kredki, patyczki, guziki, karty pracy.

  Iwona Rutkiewicz