Zajęcia kuglarsko-rytmiczne polegają na stworzeniu spektaklu z wykorzystaniem światła i dźwięku. Widowisko będzie oparte na współpracy i wykorzystaniu potencjału każdego uczestnika. Synchroniczna gra na bębnach oraz taniec POI który wykorzystamy do stworzenia performance kuglarsko-rytmicznego wymagają współpracy i zaangażowania. Młodzież sama tworzy scenariusz i ma wpływ na każdy element spektaklu. Warsztaty bazują na indywidualnych predyspozycjach uczniów, którzy sami wybierają którą umiejętność chcą trenować i co mogą dać od siebie w stworzenie wspólnego dzieła.

 Aleksandra Grajewska