Na zajęciach plastycznych uczniowie rozwijają swoje pasje, poznają nowe techniki, materiały. Mają możliwość sprawdzenia swoich zdolności manualnych w papieroplastyce, glinie, drewnie, tkaninie. Zajęcia dają dużo zadowolenia z samodzielnie wykonanych dzieł. Uczniowie miło, w przyjaznej atmosferze i twórczo spędzają wolny czas.

Iwona Kowalkowska