Zajęcia z robotyki i programowania mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów. Program zakłada zdobycie przez ucznia wiadomości i umiejętności związanych z techniką poprzez opanowanie odpowiedniego słownictwa oraz rozpoznawanie i posługiwanie się maszynami prostymi (przekładnie, wielokrążki, dźwignie).

Na każdych zajęciach  będzie budowany  inny robot, mający wykonać jakieś zadanie. Następnie uczniowie będą  testować swoje konstrukcje, sprawdzając czy poprawnie realizują przyjęte założenia w razie potrzeby samodzielnie dopracowują model i sterujący nim program. Programując roboty, uczniowie poznają podstawowe idee tworzenia i działania algorytmów oraz działania na zmiennych.

 Paweł Serocki