Na zajęciach z matematyki uczniowie klas IV-VI wspólnie poszukują i odkrywają własności liczb, operują pojęciami matematycznymi i geometrycznymi w sytuacjach zadaniowych, doskonalą umiejętność mnożenia i dzielenia, formułują wnioski, utrwalają opracowany materiał, często zapoznają się też z nowymi zagadnieniami, które ich ciekawią. Przestrzegają reguł zawartych w grach, uczą się współzawodnictwa i wytrwałego dążenia do celu.

Na zajęciach stosowane są różne metody i  formy pracy. Jest to praca w grupie, praca metodą projektu, gry i zabawy z wykorzystaniem programów komputerowych.

 

Anna Klofczyńska-Melka