Wycieczka do Olsztyna odbyła się w sobotę 12 V 2018r. W wyjeździe wzięło udział 40 uczniów

(20 uczniów z klasy I, 20 uczniów z klas IV – VI) oraz 3 opiekunów.

 Głównymi założeniami jakie chcieliśmy osiągnąć w ramach wyjazdu to konstruowanie wiedzy o wszechświecie, zdobywanie wiadomości na temat Układu Słonecznego, doświadczenie istnienia zjawisk fizycznych zachodzących na Ziemi, nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego, a także rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności i wyobraźni.

 Aby osiągnąć założone cele wyjazdu odwiedziliśmy Planetarium, gdzie nasi starsi uczniowie obejrzeli film pn. ,,Ziemia, Księżyc, Słońce”, a grupa młodsza z zapartym tchem śledziła akcję w filmie ,,Co się stało z kalendarzem”.

 Obowiązkowym punktem do zwiedzania i poznania nowych wiadomości było Obserwatorium. To w nim uczniowie obejrzeli wystawę dawnych urządzeń astronomicznych. Zobaczyli kolekcję meteorytów, czyli popularnie mówiąc „kamieni z nieba”. Obejrzeli wystawę poświęconą promieniowaniu kosmicznemu. Uwieńczeniem zwiedzania Obserwatorium była kopuła, która ma 3 m średnicy i specjalną szczelinę, rozsuwaną podczas prowadzenia obserwacji. Uczniowie przez teleskop obserwowali niebo.

Ostatnim punktem podczas zwiedzania Obserwatorium był taras widokowy, z którego uczniowie podziwiali piękną panoramę Olsztyna.

 Na zakończenie wycieczki dzieci spożyły smaczny obiad, a potem wraz z opiekunami udały się na lody.

 Wszystkim wyjazd bardzo się podobał i z niecierpliwością czekamy na następny.

                                                                                                            Iwona Rutkiewicz