Program pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Wydawnictwa Językowego MacMillan kierowany do uczniów kl. III Gimnazjum.

W roku szkolnym 2017/2018 do kolejnej edycji programu przystąpiło 15 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, program Youngster jest realizowany w szkole już czwarty rok.

Uczniowie, którzy zgłaszają chęć udziału w zajęciach otrzymują darmowe podręczniki.

Zajęcia prowadzone są przez Joannę Podolską i odbywają się co piątek (2 godziny lekcyjne po lekcjach) i raz w miesiącu w sobotę (4 godziny lekcyjne).

Program Youngster to rodzaj kursu językowego, a uczniowie którzy go ukończą otrzymują certyfikat.

Zajęcia obejmują 90 godzin lekcyjnych czyli mniej więcej 3 razy w tygodniu.

Ponadto, uczestnicy kursu mają możliwość brania udziału w licznych konkursach powiązanych z programem Youngster.