Rozwijamy sprawność fizyczną

11 IV 2018 r. uczniowie klasy I i oddziału przedszkolnego 6 – latków brali udział w zajęciach rytmiczno – tanecznych, które odbyły się w Centrum Tańca "Promyk" w Elblągu. Uczniowie mieli możliwość wspólnej interakcji z rówieśnikami poprzez zabawę muzyką. Zajęcia dostarczyły oprócz bodźców ruchowych, również bodźce dźwiękowe – wpływające na rozwój wrażliwości i poczucia estetyki dziecka. Był to czas radosnej i spontanicznej zabawy z tańcem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie Centrum Tańca "Promyk".

Zapraszamy do galerii

Program "Spójrz inaczej"

Uczniowie klasy I, wspólnie z wychowawczynią, realizują program wychowawczo –profilaktyczny "Spójrz inaczej”. Program uczy dziecko rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współdziałania z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach.
Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych:
1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji.
2. Funkcjonowanie w grupie.
3. Budowanie poczucia własnej wartości.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym gospodarzem spotkanie szkoleniowego „W drodze do krajowego certyfikatu”

22 lutego 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym gościła dyrektorów i przedstawicieli szkół oraz przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy są zainteresowani uzyskaniem wojewódzkiego lub krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Zapraszamy do galerii.

Pomiary ciśnienia krwi

O czym informuje odczyt 120/80? Pierwsza z tych wartości mówi o ciśnieniu skurczowym, czyli najwyższym panującym w tętnicy podczas skurczu lewej komory serca. Druga, to ciśnienie rozkurczowe- najniższe ciśnienie krwi, jakie występuje w tętnicy podczas rozkurczu komór. Uczniowie klasy VIIa dokonywali pomiarów ciśnienia krwi. Pomiary takie dostarczają ważnych informacji na temat funkcjonowania układu krwionośnego. Pozwalają ocenić, czy serce oraz cały układ pracują prawidłowo. Zachęcamy do regularnych pomiarów ciśnienia krwi.

Zapraszamy do galerii.

Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała kolejnym 36 szkołom Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej przez nas dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu naszej szkoły do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie.
Zapraszamy do galerii.