Dnia 25 marca uczniowie Gimnazjum w Gronowie Górnym w ramach koła turystyczno – 
   sportowego uczestniczyli w  rajdzie ścieżką przyrodniczo – historyczną w Kadynach. 
   Trasa przebiegała zboczem Klasztornej Góry poprzez    Rezerwat o tej samej nazwie. 
   Początek trasy to spotkanie przy „Dębie Bażyńskiego”- jednym z najstarszych drzew
   w  Polsce ( około 720 lat). Podczas wędrówki  uczniowie zapoznawali się z 
   informacjami na temat walorów  historycznych Kadyn, form ochrony przyrody 
   w Polsce, znaczenia powalonych drzew, historii Ojców Franciszkanów  itp.
   Nie zabrakło również gimnastyki na świeżym powietrzu.