24 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja działań szkoły
w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Prezentacja rozpoczęła się od występów uczniów klas III, którzy zaprezentowali inscenizację słowno – muzyczną ukazującą najważniejsze czynniki zdrowego stylu życia. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników autoewaluacji, osiągnięć szkoły oraz problemów wymagających rozwiązania. Po prezentacji odbyła się dyskusja partnerów szkoły na temat wzajemnej współpracy oraz dalszych działań w zakresie realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie.
To ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły zakończyło się degustacją zdrowej żywności przygotowanej przez rodziców naszych uczniów oraz pracowników szkoły.