W czerwcu w klasie III a zakończono realizację zajęć programu wychowawczo - profilaktycznego ,,Spójrz inaczej". Celem tego programu było przede wszystkim takie wpłynięcie na dziecko, aby umiało poradzić sobie z problemami, które dostarcza mu życie. Dzieci uczyły się rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
Treści tego programu zamknięte były w cztery bloki tematyczne, tj:
1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,
2. Uczestnictwo w grupie,
3. Rozwiązywanie problemów,
4. Dbanie o zdrowie.
Zajęcia programu " Spójrz inaczej" prowadzone były metodami aktywnymi, tzn. w taki sposób, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.
Uczniowie uczęszczali na te zajęcia bardzo chętnie. Powodem tego była nie tylko bliska dzieciom tematyka zajęć, ale przede wszystkim zabawy i scenki, w których wszystkie mogły brać udział. Dzięki tym zajęciom wychowawczyni udało się zintegrować klasę, nauczyć dzieci zgodnej współpracy w zespole, zredukować napięcia i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, na którym dziecko samo daje radę je rozwiązać.