Tradycją w naszej szkole są klasowe przerwy śniadaniowe  zorganizowane  dla  uczniów  klas  0 – III wspólnie  z nauczycielami. Wspierają one tworzeniu pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń. Budują pozytywne emocje, zacieśniają osobiste kontakty nauczycieli z dziećmi. Stwarza to możliwość integracji uczniów i nauczycieli, uczy kultury spożywania posiłków i jest ważnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości. Systematyczne jedzenie drugiego śniadania korzystnie wpływa na samopoczucie uczniów i nauczycieli i ich dyspozycję do pracy.