O czym informuje odczyt 120/80? Pierwsza z tych wartości mówi o ciśnieniu skurczowym, czyli najwyższym panującym w tętnicy podczas skurczu lewej komory serca. Druga, to ciśnienie rozkurczowe- najniższe ciśnienie krwi, jakie występuje w tętnicy podczas rozkurczu komór. Uczniowie klasy VIIa dokonywali pomiarów ciśnienia krwi. Pomiary takie dostarczają ważnych informacji na temat funkcjonowania układu krwionośnego. Pozwalają ocenić, czy serce oraz cały układ pracują prawidłowo. Zachęcamy do regularnych pomiarów ciśnienia krwi.

Zapraszamy do galerii.