22 lutego 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym gościła dyrektorów i przedstawicieli szkół oraz przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy są zainteresowani uzyskaniem wojewódzkiego lub krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Zapraszamy do galerii.

 
Honorowym gościem seminarium była pani Anna Zdaniukiewicz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, wojewódzki koordynator SzPZ oraz pani Mirella Nowińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu. Placówka w Gronowie Górnym wspólnie ze Szkołą Podstawową w Durągu oraz Szkołą Podstawową w Waśniewie podzieliła się cennymi uwagami na temat drogi do uzyskania wojewódzkiego lub krajowego certyfikatu SzPZ. Na początku spotkania przedstawiono dorobek społeczności szkolnej z Gronowa Górnego, którego przedstawicielki 5 grudnia 2017 r. odebrały w Warszawie Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Następnie szkolni koordynatorzy projektu Elżbieta Filipkowska, Alicja Konopko i Iwona Rutkiewicz przeprowadziły szkolenie z zakresu autoewaluacji, szczegółowo przedstawiając metody badawcze i narzędzia, które są niezbędne do realizacji zadań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Małgorzata Bielawska podziękowała gościom za przybycie, a całej społeczności szkolnej w Gronowie Górnym za pomoc w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia, jakie miało miejsce w murach naszej szkoły.