Ciśnienie na zdrowie w oddziale 5 - latków

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5-latków miały okazję poznać pielęgniarkę szkolną. W tym tygodniu tematem kompleksowym w naszej grupie jest „ W zdrowym ciele zdrowy duch” i w związku z tym pielęgniarka przeprowadziła pogadankę nt. zdrowych nawyków żywieniowych, sposobów dbania o zdrowie w życiu codziennym i bezpieczeństwie zachowania się w miejscach takich jak szpital, przychodnia. Dzieci miały mierzone ciśnienie, mogły zobaczyć jak działa i wygląda ciśnieniomierz. Przeprowadzone również zostały badania przygotowujące do bilansu i inne badania profilaktyczne np. wzrost i waga dzieci.

Bajkoterapia w II klasie

Rozpoczęły się zajęcia bajkoterapii. Zajęcia te odbywają się w każdą środę w klasie II. Prowadzone są przez P. Edytę Sarnowską. Na zajęciach bajkoterapii uczniowie klasy II, oprócz słuchania bajek: relaksacyjnych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych, rozwijają kreatywność, twórcze myślenie, muzykują, malują, rysują, tworzą różnorodne prace plastyczne, improwizują różnorodne scenki na podstawie treści bajki i po prostu dobrze się bawią.

Zapraszamy do galerii.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu profilaktycznego kształtującego osobowość i wspierającego rozwój emocjonalny uczniów ,,Spójrz inaczej”

W czerwcu w klasie III a zakończono realizację zajęć programu wychowawczo - profilaktycznego ,,Spójrz inaczej". Celem tego programu było przede wszystkim takie wpłynięcie na dziecko, aby umiało poradzić sobie z problemami, które dostarcza mu życie. Dzieci uczyły się rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
Treści tego programu zamknięte były w cztery bloki tematyczne, tj:
1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,
2. Uczestnictwo w grupie,
3. Rozwiązywanie problemów,
4. Dbanie o zdrowie.
Zajęcia programu " Spójrz inaczej" prowadzone były metodami aktywnymi, tzn. w taki sposób, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.
Uczniowie uczęszczali na te zajęcia bardzo chętnie. Powodem tego była nie tylko bliska dzieciom tematyka zajęć, ale przede wszystkim zabawy i scenki, w których wszystkie mogły brać udział. Dzięki tym zajęciom wychowawczyni udało się zintegrować klasę, nauczyć dzieci zgodnej współpracy w zespole, zredukować napięcia i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, na którym dziecko samo daje radę je rozwiązać.

Budujemy pozytywne emocje

          Tradycją w naszej szkole są klasowe przerwy śniadaniowe  zorganizowane  dla  uczniów  klas  0 – III wspólnie  z nauczycielami. Wspierają one tworzeniu pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń. Budują pozytywne emocje, zacieśniają osobiste kontakty nauczycieli z dziećmi. Stwarza to możliwość integracji uczniów i nauczycieli, uczy kultury spożywania posiłków i jest ważnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości. Systematyczne jedzenie drugiego śniadania korzystnie wpływa na samopoczucie uczniów i nauczycieli i ich dyspozycję do pracy.