Realizacja programu profilaktycznego kształtującego osobowość i wspierającego rozwój emocjonalny uczniów ,,Spójrz inaczej”

W czerwcu w klasie III a zakończono realizację zajęć programu wychowawczo - profilaktycznego ,,Spójrz inaczej". Celem tego programu było przede wszystkim takie wpłynięcie na dziecko, aby umiało poradzić sobie z problemami, które dostarcza mu życie. Dzieci uczyły się rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
Treści tego programu zamknięte były w cztery bloki tematyczne, tj:
1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,
2. Uczestnictwo w grupie,
3. Rozwiązywanie problemów,
4. Dbanie o zdrowie.
Zajęcia programu " Spójrz inaczej" prowadzone były metodami aktywnymi, tzn. w taki sposób, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.
Uczniowie uczęszczali na te zajęcia bardzo chętnie. Powodem tego była nie tylko bliska dzieciom tematyka zajęć, ale przede wszystkim zabawy i scenki, w których wszystkie mogły brać udział. Dzięki tym zajęciom wychowawczyni udało się zintegrować klasę, nauczyć dzieci zgodnej współpracy w zespole, zredukować napięcia i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, na którym dziecko samo daje radę je rozwiązać.

Budujemy pozytywne emocje

          Tradycją w naszej szkole są klasowe przerwy śniadaniowe  zorganizowane  dla  uczniów  klas  0 – III wspólnie  z nauczycielami. Wspierają one tworzeniu pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń. Budują pozytywne emocje, zacieśniają osobiste kontakty nauczycieli z dziećmi. Stwarza to możliwość integracji uczniów i nauczycieli, uczy kultury spożywania posiłków i jest ważnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości. Systematyczne jedzenie drugiego śniadania korzystnie wpływa na samopoczucie uczniów i nauczycieli i ich dyspozycję do pracy.

Publiczna prezentacja wyników realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie

           24 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja działań szkoły
w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Prezentacja rozpoczęła się od występów uczniów klas III, którzy zaprezentowali inscenizację słowno – muzyczną ukazującą najważniejsze czynniki zdrowego stylu życia. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników autoewaluacji, osiągnięć szkoły oraz problemów wymagających rozwiązania. Po prezentacji odbyła się dyskusja partnerów szkoły na temat wzajemnej współpracy oraz dalszych działań w zakresie realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie.
To ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły zakończyło się degustacją zdrowej żywności przygotowanej przez rodziców naszych uczniów oraz pracowników szkoły.

Bieg na orientację - Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

Aby uczcić majowe święta uczniowie gimnazjum i klasy szóstej wzięli udział w biegu na orientację.
Mieli do wykonania szereg różnych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
W klasach powstawały prezentacje i ilustracje do hymnu.
O tym jak sobie wszyscy poradzili dowiemy się w kolejnym tygodniu.